Co należy zrobić, jeśli szef lub przełożony jest uzależniony od alkoholu?

Uzależniony szef lub przełożony może powodować chaos i toksyczne środowisko pracy. Uzależnienie może powodować nieobliczalne zachowania i nieprzewidywalność danej osoby, co może prowadzić do zwiększonego niepokoju i stresu u osób z jej otoczenia. W badaniu opublikowanym w 2019 r. w Journal of Studies on Alcohol and Drugs oszacowano, że około 53 miliony dorosłych osób odczuwa negatywne skutki uzależnienia innej osoby. Wpływ ten może przejawiać się w postaci:

 • Molestowanie
 • Groźby
 • Agresja fizyczna
 • Uszkodzenie mienia
 • Lekceważenie granic

Posiadanie szefa-alkoholika nie tylko wpływa na życie zawodowe, ale może mieć emocjonalne i psychologiczne konsekwencje, które przenikają do życia osobistego. Możesz także odczuwać troskę lub martwić się o swojego przełożonego, ale nie wiesz, jak mu pomóc.

Debi Bliazis jest certyfikowanym specjalistą SHRM (SHRM-CP) oraz Senior Professional in Human Resources (SPHR) z ponad 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie zasobów ludzkich. Obecnie jest wiceprezesem i dyrektorem ds. zasobów ludzkich w Champions School of Real Estate. Bliazis dzieli się kilkoma cennymi spostrzeżeniami na temat tego, co należy zrobić, jeśli podejrzewasz, że Twój przełożony ma problem z alkoholem.

Oznaki alkoholizmu wysokofunkcjonującego

Nadużywanie substancji jest prawdziwym problemem wśród pracowników.

Według Administracji ds. Nadużywania Substancji i Zdrowia Psychicznego (Substance Abuse and Mental Health Services Administration):

 • Prawie 70% osób używających nielegalnych narkotyków jest zatrudnionych.
 • Większość pijących intensywnie i pijących w nadmiernych ilościach jest zatrudniona.
 • 79,3% osób pijących w nadmiernych ilościach jest zatrudnionych.
 • Ponad 75% pijących intensywnie jest zatrudnionych.

Kiedy używanie narkotyków i alkoholu przeradza się w uzależnienie, ma ono wpływ na wszystkie dziedziny życia danej osoby - w tym na pracę. Osoby, które są w stanie utrzymać swoje obowiązki zawodowe w obliczu zaburzeń związanych z używaniem substancji, często nazywane są wysokofunkcjonującymi alkoholikami. Jednak, choć przez pewien czas mogą one być w stanie utrzymać się w ryzach, bez leczenia uzależnienie pogłębia się. W końcu nadużywanie alkoholu może zaszkodzić ich zdrowiu fizycznemu, psychicznemu, karierze zawodowej i związkom.

Bliazis mówi, że poniżej przedstawiono oznaki problemowego używania alkoholu, które mogą ujawnić się w miejscu pracy:

 • Dziwne lub nieodpowiednie zachowania
 • Częste objawy kaca
 • Wyczuwalny zapach alkoholu w oddechu
 • Częste maskowanie oddechu miętówkami
 • Zasypianie w pracy
 • Napięte relacje z współpracownikami
 • Wybuchy
 • Zamglenie i dezorientacja
 • Przekrwione oczy
 • Nieobliczalna jazda na parkingu
 • Nadmierne spożywanie alkoholu na firmowych imprezach towarzyskich
 • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym po firmowych imprezach towarzyskich
 • Spadek wydajności pracy
 • Niedotrzymywanie terminów
 • Nadmierne nieobecności w pracy
 • Zmiany osobowości
 • Przynoszenie alkoholu do pracy w różnych opakowaniach

Co powinienem zrobić, jeśli mój szef jest alkoholikiem?

Jeśli Twój szef ma problem z alkoholem, możesz mieć wrażenie, że znajdujesz się w trudnym położeniu. Być może obawiasz się, że zgłoszenie tego faktu wpędzi go - lub Ciebie - w kłopoty. Możesz również obawiać się, że zgłoszenie nadużywania substancji przez szefa utrudni Ci życie. Możesz obawiać się, że szef będzie zły i wyżyje się na Tobie lub że zostaniesz pominięty przy awansie. Prawda jest taka, że istnieją przepisy i regulacje, które powinny chronić Cię przed wszelkimi konsekwencjami. Inna prawda jest taka, że uzależnienie jest niebezpieczne, a czasem nawet śmiertelne. Zwrócenie uwagi na ten problem może uratować im życie lub życie innych.

Bliazis sugeruje następujące działania w przypadku podejrzenia, że w miejscu pracy występuje alkoholizm:

Zapoznaj się z podręcznikiem pracownika

Pierwszą rzeczą, jaką zaleca Bliazis, jest przejrzenie podręcznika pracownika. Poszukaj w nim rozdziału "Zasady dotyczące miejsca pracy wolnego od narkotyków". Ustawa o wolnym od narkotyków miejscu pracy (Drug-Free Workplace Act) została uchwalona przez Kongres w 1988 roku dla pracowników federalnych i wykonawców, ale wiele firm ze wszystkich branż przyjęło tę politykę. Polityka firmy dotycząca miejsca pracy wolnego od narkotyków może zawierać informacje o krokach, które należy podjąć w celu zgłoszenia nadużywania alkoholu lub narkotyków.

Sporządź szczegółową listę incydentów

Zanim zwrócisz się do działu kadr, ważne jest, abyś miał dowody potwierdzające sytuacje lub zdarzenia związane z nadużywaniem substancji. Obejmuje to daty, godziny, świadków i wszelkie inne oznaki nadużywania alkoholu. "Podanie szczegółów pomoże przedstawicielowi działu kadr zebrać dodatkowe informacje, które pozwolą mu zająć się sytuacją" - mówi Bliazis. "Przedstawienie działowi kadr jedynie plotek lub pogłosek może nie dać mu wystarczająco konkretnych informacji, aby mógł zbadać sprawę".

Powiedz działowi kadr

Jeśli uzależnienie pracownika od alkoholu ma wpływ na jego pracę, najlepiej jest zaangażować w to dział kadr, zamiast próbować samodzielnie rozwiązywać problem. "Zalecam, aby pracownik skontaktował się z działem kadr w celu omówienia swoich spostrzeżeń i obaw" - mówi Bliazis. "Pracownik może również zwrócić się do innego przełożonego lub kierownika firmy, jeśli przedstawiciel działu kadr nie jest dostępny".

Skontaktuj się z EAP

Wiele firm oferuje Program Pomocy Pracownikom (EAP), w ramach którego można porozmawiać z doradcami. Usługi świadczone w ramach EAP są bezpłatne, a wszystkie z nich są poufne. "EAP zapewnia pracownikom poufną możliwość porozmawiania z kimś o trudnych sytuacjach" - mówi Bliazis. "EAP może polecić odpowiednie środki i przedstawić różne opcje. Pracownik może przedstawić swoje obawy i otrzymać wskazówki od doradcy, aby określić najlepsze podejście w danej sytuacji."

Czy mogę mieć kłopoty za zgłoszenie nadużywania alkoholu przez mojego szefa?

W większości firm obowiązują zasady, które zapobiegają odwetowi na pracownikach zgłaszających problemy do działu kadr. Bliazis twierdzi, że wszelkie informacje, które pracownik przekazuje do działu kadr, powinny być przez niego traktowane jako poufne. Jeśli Twój szef nadal podejrzewa, że to Ty na niego doniosłaś i wyżywa się na Tobie, możesz podjąć pewne działania.

"Jeśli przełożony nęka pracownika za zgłoszenie roszczenia, może on stanąć w obliczu potencjalnego naruszenia polityki firmy, co może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych wobec przełożonego" - mówi Bliazis. "Jeśli dochodzi do zdarzeń związanych z nękaniem lub złym traktowaniem przez przełożonego, zalecam, aby pracownik udokumentował je i zgłosił sprawę do działu kadr".

Jak firmy radzą sobie ze zgłoszeniami dotyczącymi nadużywania substancji?

Każda firma ma własne zasady i procedury dotyczące tego typu sytuacji. Bliazis mówi, że w idealnej sytuacji firmy podchodzą do spraw związanych z nadużywaniem substancji w sposób profesjonalny i pełen współczucia. "Jeśli pracownik wymaga leczenia uzależnienia, niektóre firmy przyznają mu urlop" - mówi Bliazis. "Inną opcją jest modyfikacja harmonogramu pracy, aby pracownik mógł uczęszczać na leczenie ambulatoryjne. Jeśli pracownik jest objęty programem świadczeń firmowych, przedstawiciel działu kadr może skontaktować się z dostawcą usług w celu uzyskania informacji na temat zakresu świadczeń, długości leczenia, kosztów oraz możliwości leczenia stacjonarnego lub ambulatoryjnego.

Ważne jest, aby przyjąć do wiadomości, że jest to trudna sytuacja zarówno dla Ciebie, jak i Twojego przełożonego. Bliazis mówi, że pomocna może być próba znalezienia w sobie odrobiny empatii.

"Nigdy nie wiadomo, co może się dziać z daną osobą lub z jakimi osobistymi problemami się zmaga. Często osoby te mogą nie mieć systemu wsparcia, który pomógłby im sprostać życiowym wyzwaniom" - mówi. "Okazywanie troski i podejmowanie kroków, by komuś pomóc, nie zawsze jest łatwe. Podejmując dodatkowe kroki, aby komuś pomóc, możesz zrobić różnicę, która uchroni go przed destrukcyjną ścieżką uzależnienia".

Szukasz pomocy?

Jeśli chcesz skierować pracownika na profesjonalne leczenie uzależnień, ośrodki leczenia Footprints to Recovery mogą Ci pomóc. Oferujemy oparte na dowodach naukowych leczenie uzależnień, a także leczenie zdrowia psychicznego w przypadku współwystępujących zaburzeń. Dostępne opcje obejmują detoks alkoholowy i narkotykowy, odwyk stacjonarny oraz leczenie ambulatoryjne. Zadzwoń do nas już dziś, aby uzyskać bezpłatną, poufną konsultację.

Referencje

 1. https://www.jsad.com/doi/10.15288/jsad.2019.80.273
 2. https://www.samhsa.gov/workplace/toolkit/assess-workplace
 3. https://www.samhsa.gov/workplace/legal/federal-laws/contractors-grantees
 • Bio
 • Najnowsze posty

Sara SchapmannSara

ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pisaniu o zdrowiu behawioralnym i uzależnieniach. Uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie Illinois i pisała dla takich organizacji, jak Elements Behavioral Health, LIVESTRONG, The Chicago School of Professional Psychology i Everyday Health. Jako osoba, która widziała, jak jej bliscy zmagają się z uzależnieniem, Sara jest pasjonatką pisania treści, które mogą pomóc innym odnaleźć drogę do wyzdrowienia.

Najnowsze posty autorstwa Sara Schapmann (zobacz wszystkie)

 • Wpływ nadużywania alkoholu na organizm - 14 grudnia 2021 r.
 • Dlaczego ludzie zaprzeczają, że są uzależnieni od narkotyków lub alkoholu? - 22 listopada 2021 r.
 • 5 najbardziej uzależniających narkotyków - 22 listopada 2021 r.