Co stymulanty robią z ciałem i umysłem?

Stymulanty, często nazywane "uppers", to substancje, które podnoszą poziom aktywności fizjologicznej lub nerwowej w organizmie. Stymulant to lek, który pobudza każdą funkcję organizmu, ale bardziej szczegółowo te, które stymulują mózg i centralny układ nerwowy. Krótkotrwałe efekty spożywania stymulantów często wywołują świadomość, czujność, podwyższony nastrój, czuwanie, wzmożoną mowę i zwiększoną aktywność ruchową.

Chociaż stymulanty mają bardzo ograniczone zastosowanie terapeutyczne, efekty podwyższające nastrój sprawiają, że niektóre stymulanty są niezwykle silnymi środkami do nadużywania. Najczęściej używane narkotyki uliczne, kokaina i amfetamina, należą do kategorii stymulantów. Poniżej przedstawiamy pięć sposobów, w jaki spożywanie stymulantów, a konkretnie metamfetaminy i kokainy, może wpływać na umysł i ciało.

  • Po spożyciu stymulantów mózg zwiększa pewne rodzaje sygnalizacji komórkowej i wzmacnia różne procesy fizjologiczne w całym mózgu i ciele. Wiele stymulantów zwiększa uwalnianie dopaminy w mózgu, co skutkuje dobrym samopoczuciem, zwiększoną energią, zwiększoną uwagą i czujnością. Te wzrosty aktywności mózgu pozwalają użytkownikowi na tymczasowe wykonanie zadań, w międzyczasie odczuwając euforię. Zwiększona aktywność mózgu użytkownika powoduje, że stymulanty mają wysoki potencjał nadużywania, ze względu na pozytywne efekty wytwarzane przez stymulanty. Te pożądane efekty są krótkotrwałe, co powoduje, że użytkownik zwiększa spożycie stymulantów, co skutkuje mnóstwem negatywnych efektów, które szybko następują po dłuższym stosowaniu stymulantów.
  • Po długotrwałym stos owaniu stymulantów użytkownik często doświadcza drażliwości, niepokoju, nadpobudliwości, niepokoju, nadmiernej gadatliwości, gwałtownych zmian nastroju, pobudzenia, drżenia, dezorientacji, a w najpoważniejszych przypadkach - stanu przypominającego schizofrenię paranoidalną. Użytkownik zwykle doświadcza tych efektów z długotrwałego stosowania stymulantów, ponieważ mózg ma trudny czas regulacji i równowagi dopaminy. Stymulanty oddziałują również na pewne obszary mózgu, które zarządzają emocjami, strachem, agresją i reakcjami typu "uciekaj albo walcz", a kiedy mózg jest nadmiernie stymulowany, często te negatywne skutki stosowania stymulantów stają się obecne.
  • Po nadużyciu stymulantów struktury i funkcje mózgu użytkowników są zmienione, a dokładniej komórki zawierające serotoninę. Użytkownicy nadużywający stymulantów mogą doświadczyć utraty wagi, utraty pamięci, dezorientacji, drżenia, drgawek, psychozy, powtarzających się czynności motorycznych, uszkodzenia komórek nerwowych i zapaści sercowo-naczyniowej. Użytkownicy mogą doświadczyć tych negatywnych skutków ubocznych z powodu nadmiernej stymulacji mózgu. Często osoby na stymulantach mają stłumiony apetyt i brak zdolności do prawidłowego odpoczynku, co powoduje wiele z wymienionych wyżej objawów. Ci, którzy nadużywają stymulantów będzie starał się utrzymać uczucia obecne podczas początkowego wykorzystania stymulantu, poprzez zwiększenie kwoty używanej i częstotliwości korzystania, nieuchronnie powodując wiele z tych skutków ubocznych.
  • Let down efekty lub często określane jako "come down", powoduje wiele niepokoju w użytkownika. Po zakończeniu działania środka stymulującego, poziom dopaminy spada poniżej normy, a osoby doświadczają załamania, znanego również jako comedown. Zjazd jest okresem wyczerpania, który występuje, ponieważ ciało jest pozbawione energii. Symptomy zejścia po stymulantach często obejmują bóle, niską energię, dezorientację, intensywne pragnienia, pobudzenie, niepokój, depresję i myśli samobójcze. Według Centrum Zdrowia, Tożsamości, Zachowania i Studiów Prewencyjnych na Uniwersytecie Nowojorskim, mówi się, że trwa 7-10 dni dla ciała, aby osiągnąć normalny poziom energii po przedłużonym nadużywaniu stymulantów.
  • Długoterminowe skutki nadużywania stymulantów są dość poważne, ze względu na siłę działania wielu stymulantów. Jest prawdopodobne, że osoby nadużywające stymulantów mogą rozwinąć uzależnienie, co z kolei powoduje intensywne pragnienia narkotyków, które prowadzą użytkowników do ciągłego używania, pomimo konsekwencji. Inne skutki uboczne i ryzyko związane z długotrwałym stosowaniem stymulantów obejmują choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, drgawki, nieregularne bicie serca i przebarwienia skóry.

Autor: Michael Kelly, technik kliniczny

  • Bio
  • Najnowsze posty

Footprints to Recovery RedakcjaMisją

Footprints to Recovery jest zapewnienie edukacji, narzędzi i wsparcia dla osób, rodzin i społeczności, aby findować powód do osiągnięcia trwałego wyzdrowienia i życia prowadzonego z pełnym potencjałem.

Latest posts by Footprints to Recovery Editorial Staff (see all)

  • Czym są mokre narkotyki? - February 1, 2022
  • Oxycodone vs. Hydrocodone: Jaka jest różnica? - 9 grudnia 2021
  • Czy alkohol może powodować hemochromatozę? - November 29, 2021