Ośrodek psychologiczny "Drzwi"

Naszym podstawowym celem jest to,
aby pacjent zaczął jak najszybciej radzić sobie sam.

Ośrodek psychologiczny - Misja

Podstawowym celem Ośrodka Psychologicznego "Drzwi" jest efektywna psychoterapia, tj. taka której efektem jest powrót do zdrowia – na przykład: ustąpienie objawów nerwicy, depresji, szczęśliwy związek małżeński.

Jesteśmy na dzisiaj nakierowani właśnie na psychoterapię nerwic, depresji i psychoterapię małżeństw/par.

Nie ma prostych recept, choć jesteśmy przekonani, że proces psychoterapii nie musi trwać długo – jesteśmy zwolennikami psychoterapii krótkoterminowej, która trwa tygodniami i miesiącami, a nie latami.
Naszym podstawowym celem jest to, aby pacjent zaczął jak najszybciej radzić sobie sam.

Dlatego stosujemy różne metody dostosowane do indywidualnego przypadku, stosując psychoterapię indywidualną, pracę własną, psychoterapię grupową i działania w ośrodku nakierowane na powrót do normalnego życia.

Mamy świadomość, że podstawowymi objawami nerwicy są: egocentryzm, lęk, zaburzenia wegetatywne i mechanizm błędnego koła (lęk przed lękiem). A wszystko to prowadzi do utraty radości życia i do zamknięcia się w sobie.

Wiemy, że największym problemem małżeństw/par są konflikty, które nierozwiązywane niszczą związek. Jesteśmy przekonani, że przyczyną nieszczęśliwego związku jest nastawienie tylko na własne potrzeby jednego lub obydwojga partnerów.

Czerpiemy metody z różnych kierunków psychoterapii, lecz wiodącymi są psychoterapia poznawczo – behawioralna, psychoterapia relaksacyjna i wizualizacyjna, psychoterapia treningowa, psychoterapia interpersonalna. Korzystamy też z najnowszych osiągnięć psychofarmakologii.

Zespół tworzą doświadczeni psychologowie i psychiatrzy.

Ośrodek psychologiczny "Drzwi"

Ośrodek leczenia depresji